2019-08-05 | INFORMACJA dotycząca powództw o zapłatę z tytułu podwójnej odpowiedzialności członków i niektórych byłych członków

Syndyk masy upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „ARKA” w upadłości informuje, że w ślad za wezwaniami do zapłaty z tytułu podwójnej odpowiedzialności członków i niektórych byłych członków SKOK „ARKA” (zgodnie z ich treścią), wobec osób które nie dokonały dotychczas dobrowolnej zapłaty zostały sformułowane Pozwy Sądowe. (komunikat z 30 stycznia 2019 r.: https://www.skokarka.pl/news/item/87,wezwania_do_zaplaty_z_tytulu_podwojnej_odpowiedzialnosci)

Jednocześnie w związku ze znaczną ilością pytań i wątpliwości, prosimy o zapoznanie się z informacjami jak niżej.


1) Osoby które otrzymały z Sądu „Nakaz Zapłaty” lub „Wyrok Zaoczny”.

Osoby takie w pierwszej kolejności winny się zapoznać z pouczeniem sądowym dołączonym do Nakazu Zapłaty lub Wyroku Zaocznego i zgodnie z nim postępować (w szczególności w przypadku kwestionowania roszczenia).

Osoby które nie kwestionują roszczenia i chcą go uregulować, powinny dokonać wpłaty kwoty łącznej wskazanej w Nakazie / Wyroku (wraz z kosztami procesu wskazanymi w Nakazie / Wyroku, co do zasady wynoszącymi od 90 zł do 137 zł, zależnie od etapu sprawy), na indywidualne konto wskazane w „Pozwie” (ostatnia strona), jako „Numer konta powoda” (dwukrotnie podany).

Dokonanie wpłaty zgodnie z treścią „Nakazu Zapłaty” lub „Wyroku Zaocznego” kończy postępowanie w sprawie, bez konieczności podejmowania jakichkolwiek czynności.

 

2) Osoby które otrzymały „Pozew” (wraz z innymi dokumentami - np. wezwaniem na rozprawę lub zobowiązaniem do złożenia „Odpowiedzi na Pozew”).

Osoby takie w pierwszej kolejności winny się zapoznać z pouczeniem dołączonym przez Sąd i zgodnie z nim postępować (w szczególności w przypadku kwestionowania dochodzonego roszczenia).

Osoby które nie kwestionują roszczenia i chcą go uregulować, powinny dokonać wpłaty kwoty wskazanej w „Pozwie” (str. 1, „Wartość przedmiotu sporu”), powiększonej o koszty procesu. W przypadku wpłaty  do 14 dni po otrzymaniu pierwszego dokumentu z Sądu, żądane koszty procesu (powiększające należność) to 90 zł.

Łączną kwotę należności (roszczenie główne tj. „Wartość przedmiotu sporu”, powiększone o koszty procesu „90 zł”) należy wpłacić na indywidualne konto wskazane w „Pozwie” (ostatnia strona), jako „Numer konta powoda” (dwukrotnie podany).

Po dokonanej wpłacie (po jej zaksięgowaniu na indywidulanym koncie przez system informatyczny), Syndyk zawnioskuje o umorzenie postępowania sądowego.

 

3) Osoby które otrzymały inny dokument sądowy (np. postanowienie o przekazaniu sprawy do innego sądu), jednak nie otrzymały „Pozwu”.

Osoby takie w pierwszej kolejności winny się zapoznać z pouczeniem dołączonym przez Sąd i zgodnie z nim postępować (w szczególności w przypadku kwestionowania decyzji Sądu).

W takim przypadku - co do zasady - należy odczekiwać dalszych czynności Sądu, a następnie postępować zgodnie z pkt. 1 lub 2 powyżej.

Nie mniej, osoby które są przekonane, iż postępowanie dotyczy „podwójnej odpowiedzialności za straty”, nie kwestionują tego roszczenia i chcą go uregulować, powinny dokonać wpłaty kwoty wskazanej w „Wezwaniu do zapłaty” (sprzed kilku miesięcy), powiększonej o koszty procesu. W przypadku wpłaty  do 14 dni po otrzymaniu pierwszego dokumentu z Sądu, żądane koszty procesu (powiększające należność) to 90 zł.

Łączną kwotę należności (roszczenie sporne z „Wezwania do zapłaty” powiększone o koszty procesu „90 zł”) należy wpłacić na indywidualne konto wskazane w „Wezwaniu do zapłaty” (sprzed kilku miesięcy).

Osoby które zagubiły wezwanie do zapłaty (sprzed kilku miesięcy) lub go nigdy nie otrzymały, a należność chcą uregulować, proszone są o kontakt email: wezwanie@skokarka.pl lub telefoniczny: 32 70 50 707 (poniedziałek-piątek, w godz. 11.00-13.00).

Osoby takie otrzymają informację:

- czy został przeciwko nim wniesiony pozew,

- jaka jest kwota roszczenia głównego,

- jaki jest indywidualny numer konta do wpłaty.

W razie kontaktu w tej sprawie prosimy o przygotowanie i podanie numeru PESEL.

Osoby które nie kwestionują roszczenia i chcą go uregulować, mają możliwość dokonać wpłaty kwoty roszczenia głównego (o którym zostaną powiadomione), powiększonej o koszty procesu. W przypadku wpłaty  do 14 dni po otrzymaniu informacji, żądane koszty procesu (powiększające należność) to 90 zł.

Po dokonanej wpłacie (po jej zaksięgowaniu na indywidualnym koncie przez system informatyczny), Syndyk zawnioskuje o umorzenie postępowania sądowego.

 

Podstawa prawna roszczenia (także w formie „pytań i odpowiedzi”) została bardzo szczegółowo opisana w „Wezwaniu o zapłaty”, „Pozwie” oraz komunikacie dotyczącym Wezwań do zapłaty z 30 stycznia 2019 r. (https://www.skokarka.pl/news/item/87,wezwania_do_zaplaty_z_tytulu_podwojnej_odpowiedzialnosci). Prosimy o nie kierowanie w tym zakresie dalszych pytań.

 

W RAZIE JAKICHKOLWIEK DALSZYCH PYTAŃ LUB WĄTPLIWOŚCI PROSIMY O KONTAKT:

e-mail: wezwanie@skokarka.pl;

telefon: 32 70 50 707 (poniedziałek-piątek, w godz. 11.00-13.00);

adres pocztowy: SKOK „ARKA” w upadłości, ul. 11 Listopada 24, 41-300 Dąbrowa Górnicza

 

 

Powyższe informacje nie stanowią porady prawnej i dotyczą wyłącznie osób, które nie kwestionują roszczenia. Ewentualne zakwestionowanie roszczenia może nastąpić właściwej formie i na właściwym etapie postępowania sądowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami proceduralnymi.

 

<< Wstecz
Wyślij sms o treści "Arka" na nr 501 822 322, a oddzwonimy do Ciebie!
Formularz kontaktowy
X
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SKOK "ARKA"